top of page

İŞ ETİĞİ KURALLARI

MUKATECH yönetici ve çalışanları tüm davranış ve faaliyetlerini şeffaflık, dürüstlük, ahlaki standartlar, ahlaki gelenek ve değerler çerçevesinde yürütür.

• MUKATECH bünyesinde dil, din, ırk, renk, cinsiyet, yaş, etnik köken ve diğerleri gibi her türlü ayrımcılık yasaktır. Irkçılık, cinsel veya etnik içerikle sınırlı olmayıp iş ortamında her türlü sindirme, saldırganlık, hakaret içeren söz veya davranış taciz kapsamı içinde olup, taciz türlerinin tamamında sıfır tolerans politikası uygulanır.

 

• MUKATECH çalışanları her türlü işini, iş sağlığı ve güvenliği önlemleri alarak ve çevreye saygılı biçimde yapmakla yükümlüdür.

 

• MUKATECH çalışanları misafirperverlik adına genel kabul gören ikramlar dışında hediye kabul edemez.

 

• MUKATECH çalışanları Rekabet Hukuku Uyum Programı Prosedürüne uygun hareket etmekle yükümlüdür. Adil rekabetten yanayız, bu doğrultuda haksız menfaat edinmek için hile, yanlış ve eksik bilgi verilemez. Rüşvet ya da komisyon teklif etme, alıp verme kesinlikle yasaktır.

 

• MUKATECH çalışanları, çalışma arkadaşları, yöneticileri ve şirket ile ilgili her türlü özel bilgiyi korumakla yükümlüdür. Şirkete ait tüm varlıkları korumak ve özenli kullanmakla yükümlüdür.

 

Yasadışı iş süreçlerinin ve etik olmayan davranış biçimlerinin bütününü burada tanımlamak elbette mümkün değildir. Kişisel vicdanınız, sağduyu ve ortak akıl, MUKATECH değer ve politikalarına, yasa ve yönetmeliklere, sözleşmelere ilişkin tüm yükümlülüklere koşulsuz uyum için en doğru rehberiniz olacaktır.

 

MUKATECH prosedür, kural ve ilkelerine uymamak iş akdinizin feshedilmesine yol açabilir ve cezai yaptırımlarla sonuçlanabilir. Etik olamayan, uygunsuz bir davranışla karşılaşmanız durumunda vakit kaybetmeden bölüm yöneticilerinize bildiriniz. Bilgi sahibi olduğu halde göz yuman, izin veren, müdahale etmekte, önleyici eylemler almakta geciken tüm çalışan ve yöneticilere cezai yaptırımlar uygulanabilir.

bottom of page