top of page

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında

“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında MUKATECH olarak kişisel verilerinizin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinizin korunmasına önem vermekteyiz. Şirketimize muhtelif yollardan iletilen sizlere ait tüm kişisel verilerin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin saklanması hususunda hassasiyet göstermekteyiz. Bu bağlamda 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere T.C. Anayasası ve sair mevzuat hükümlerine uyum sağlayabilmek adına MUKATECH olarak tüm teknik ve idari tedbirleri almış bulunmaktayız. Kanunlar tarafından güvence altına alınan haklarınızı koruyacağımızı da önemle belirtmek isteriz. Bu bağlamda kişisel verilerinizi şirketimizle güvenle paylaşabilir, öneri, şikâyet ve tereddütlerinizi tarafımıza iletebilirsiniz.

 

Kişisel verilerinizin korunması konusunda bilhassa önem arz eden Şirketimizde yürürlüğe konulmuş olan Politikalarımızı, Prosedürlerimizi, Aydınlatma Metinlerimizi ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca haklarınızı kullanabilmeniz için Bilgi Talep Formunu sizlerle paylaşmaktayız.”

bottom of page